Tradingstrategi för valuta swaps!

av ·

Det kan vara svårt i början när man börjar investera i binära optioner online, så är det med allt när man är ny. Som med allting annat kan man lära sig, och då är det bra att vi finns här och kan hjälpa dig. Vi har också varit nya och mindre kunniga om binära optioner och har gått igenom många fallgropar själva, vi fick också hjälp med vissa. I början kändes många gånger som att marknaden konspirerade mot oss – direkt efter att man hade intagit en position och gjort en trade så svängde marknaden mot oss.

Låter situationen bekant? Då har vi en strategi som kanske kan hjälpa dig, vi har funnit att det hjälpte oss när vi investerade i valutapar. Förväxla det inte med att investera i optioner, detta är en strategi för att handla valuta online. Många som är aktiva med optioner har även ett stort intresse va forex trading, därför tänkte vi att detta kan vara värdefull information för dig också.

Här tar vi upp konceptet om “pullback” och hur man följer trenden på ett bra sätt. Detta hjälper med både avkastning och risk om det görs rätt.

Vad är en pullback?

En pullback är en rörelse i marknaden som går emot en trend. Det är ett kort avbrott i trenden, en uppsving eller nedgång spelar ingen roll, för att sedan återgå och fortsätta enligt pågående trend. Som ny och oerfaren vill man gärna tro att trenden har nått en brytpunkt, men mer erfarna tradare inser att det troligtvis rör sig om en pullback och tar till handling.smart forex trading

Det allra största antalet av alla trades görs baserat på att marknaden kommer vända, man väljer en topp eller botten. En trend som har pågått under en längre period måste ju brytas någon gång. Så snart man ser en vändning som är “tillräcklig” så är det nästan instinktivt att tro att trenden är bruten och det är få som vågar investera emot marknaden. Men marknaden lever lite av ett eget liv och det kan faktiskt vara en bra idé att gå emot vissa grafer.

Bara för att en trend har pågått under vad som verkar vara längre “än vanligt” så betyder det inte nödvändigtvis att trenden måste brytas. Om man har gjort sina analyser så kanske man inser att det är läge att ha is i magen och låta trenden jobba och tro på den.

Använd pullback för köp och sälj

Att tro på trenden är ganska annorlunda än att välja sina toppar och bottnar. En pullback ger oss en möjlighet att göra ett bra drag inom en trend. Det ger en bra möjlighet till avkastning samtidigt som risken minskar – förutsatt att man har analyserat på ett bra sätt och att trenden fortsätter.

Även om trenden är tydlig så kommer det alltid att finnas lägen då det finansiella instrumentet i fråga kommer att fluktuera. Men så länge vi tror på trenden kan vi dra nytta av dessa förändringar i priset. Genom att tro på trenden och följa den vet vi hur den närmsta framtiden ser ut, och genom att dra nytta av pullback får vi indikationer. När vi ser en uppenbar pullback får vi en signal att det är dags att köpa eller sälja (beroende på åt vilket håll trenden går). Det är ganska omöjligt att träffa rätt punkt med 100% precision, men när vi ser en pullback utvecklas vet vi att det är dags att förbereda en trade. Vi inser att en vändpunkt byggs upp och vi kan dra nytta av situationen.

Diagram för pullback

Diagrammet här nedanför är taget från en riktig trade som vi var inblandade i. Det är en nedåttrend och vi lyckades göra vinst när marknaden i stort gick i förlust.pullback strategi valutahandel

De översta cirklarna visar när jag var inställd på att sälja, jag letade efter rätt tillfälle i pullbacken och slog till. De nedersta cirklarna visar var de allra flesta gjorde sina trades. I detta fallet var trenden tydligt på väg nedåt och vi letade efter en högpunk i pullbacken, jag visste att trenden skulle brytas för en kort tid innan den fortsatta nedåt. Om man istället skulle ha sålt vid en lågpunkt skulle man lika gärna inte behövt sälja alls.

Som hjälp för att avläsa trenden använder vi stödnivå och motståndsnivå. Vi använder dessa nivåer för att förutspå när en trend kan komma att brytas. Om du analyserar på ett korrekt sätt så hjälper det dig jämföra trenden gentemot stödet/motståndet, detta ger dig insikt om trenden – ifall den kan brytas snart och svänga om eller om det är möjligt att den fortsätter.

Hur går det för valutan i fråga, hur ser socio-ekonomiska politiken ut? Hur går det för företaget vars aktie du är investerad i, har det gjorts eller är det planerat något om en stor affär? Dessa frågor bör du få vetskap om när du gör en fundamental analys. Använd alla verktyg som du har tillgängliga!

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons