Orolig bostadsmarknad efter Brexit

Brexit har lämnat sina spår och britterna får nu hantera efterdyningarna av folkomröstningen, inte minst på den inhemska bostadsmarknaden. Enligt Bloomberg sjönk både efterfrågan och försäljningen under juli månad.

 

Enligt brittiska undersökningsföretaget RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) har försäljningsindex och köpintresse bland de brittiska medborgarna inte varit så här lågt sedan innan finanskrisen -08. Detta trots att de brittiska bostadspriserna fortsätter att stiga.

 

Enligt undersökningar sprider sig nu en stark ekonomisk oro bland de brittiska konsumenterna. Frågan är hur mycket Brexit kommer att fortsätta påverka landets bostadspriser, efterfrågan, utbud och ekonomi.

 

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons