bn-kt016_gecapi_p_20151013163923

Opecs oljeprognos

Opecs prognos för utbudet av olja nästa år, säger att det globala utbudet på olja  kommer att fortsätta minska om än i långsammare takt. Efterfrågan väntas öka med 1,20 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,15 miljoner fat per dag nästa år. Huvuddelen av ökningen 2017 spås komma från länder utanför OECD.

Efterfrågan på olja lyfts av  en förbättrad världsekonomi och en ökad bränsleförbrukning till följd av en stark ökning av fordonsförsäljningen i Kina, USA och Indien. Opec spår vidare att utbudet av olja från länderna utanför Opec kommer att sjunka till 55,92 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017. Nästa år spås utbudet minska i bland annat Norge, Mexiko och USA medan det spås öka i Brasilien och Kanada.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons