Optioner

Binära optioner går ut på att spekulera om priset på en tillgång (en produkt som handlas på de finansiella marknaderna, till exempel Volvoaktier, guld eller Euro), kommer att stiga eller falla inom en given tidsram. Det enda man spekulerar i här är om priset kommer att gå upp eller ner. Inte vad slutpriset stannar på. Den som är påläst och har känsla för handel med binära optioner kan tjäna riktigt bra med pengar.

Det heter binära för att det finns bara två möjliga utfall, du har rätt eller fel. De kallas även för allt eller inget optioner eller över och under optioner. Detta gör att du redan från början vet hur mycket du kommer att vinna eller möjligtvis förlora. Med binära optioner kan du på så vis styra ditt risktagande.

Lägre risk

Att handla med binära optioner, innebär oftast lägre risker än att handla med annan form av valutahandel. Skillnaden är främst att du inte köper en tillgång utan du spekulerar i rörelsen på tillgångarna, det vill säga du spekulerar i om en aktie går upp eller ner i pris. för den valda tidsramen. Vanliga tidsramar är allt från 30 sekunder till börsens stängning samma dag. Det gäller att du bestämmer dig för vilka tidsramar som passar dig bäst, om du klarar av att vänta, kanske längre perioder passar dig bäst.

Även om en aktie går dåligt kan du genom att spekulera i binära aktie optioner ändå gå med vinst tack vare din spekulation på en nedgång i prisutvecklingen. En binär aktie option kan också ge en stor utdelning på en liten insats.

Finansiell handel och kunskap om marknaden

Handel med binära optioner är klassificerat som finansiell handel. Du kan välja att handla med binära optioner inom ett brett område. Det finns upp till 180 olika tillgångar att handla med. Du kan göra flera transaktioner samtidigt om du tex vill handla med olika tillgångar.

Ju mer du lär dig, desto mer förstår du marknaden och kan förutspå dess upp och nedgångar. Det är viktigt att veta hur marknaden fungerar och vad som ligger bakom de olika förändringarna som sker hela tiden. Det finns en uppsjö av material om hur du ska handlar och tänka strategiskt kring binära optioner men den som vill göra pengar bör hålla sig à jour med vad som händer via olika nyhetskanaler och flöden.

Till exempel kan nederbörden påverka försäljningen av jordbruksråvaror som kaffe, medan politisk oro i ett oljerikt område kan komma att påverka priset på olja. Dessutom kan stora ekonomiska meddelanden eller rapporter som publiceras regelbundet, till exempel om hög arbetslöshet, påverkar ett lands ekonomi och hur dess valuta stiger eller faller. Även en ny Apple eller Samsung produkt kan påverka aktiekurserna.

shutterstock_457502656

Olika binära optioner

Klassiska binära optioner

Klassiska binära optioner är optioner där det gäller att korrekt förutse om det underliggande objektet kommer gå upp eller ner i värde under löptiden. Löptiden variera vanligtvis mellan en dag och en månad.

Short term binära optioner

Dessa optioner fungerar precis som vanliga binära optioner men har en kortare löptid. Vanligast är 60 sekunder men vissa mäklare erbjuder löptider ända ner till 15 sekunder.

One Touch Optioner

Om du köper en one touch option så förutspår du att den underliggande tillgången kommer gå över eller under ett visst värde under löptiden. Om tillgången når värdet under löptiden så tjänar du pengar.

Intervall optioner

När du handlar med dessa optioner gäller det att förutspå huruvida den underliggande tillgångens värde kommer ligga inom eller utanför ett givet spann/intervall när optionen löper ut. Om du förutspår korrekt tjänar du pengar annars förlorar du din insats.

Steg eller ladder options

Här får investeraren flera prisnivåer, som ligger på ett lika stort avstånd från varandra precis som på en stege. En binär optionsstege antyder hur priset på en tillgång borde utvecklas över en viss tid.

CDF

Contract for Difference = CFD. Direkt översatt till det svenska blir det en form av kontrakt för mellanskillnad. När du köper en CFD handlar du på förändringen i den underliggande tillgångens pris men du äger den aldrig. Du kan till exempel handla i olja, guld eller valutor utan att fysiskt äga dem. De flesta CFD:er har inga löptider utan investeraren bestämmer själv när kontraktet ska avslutas.

En fördel med CFDs jämfört med andra finansiella instrument är enkelheten i prissättningen. En CFD härmar priset på en underliggande tillgång vilket gör att de i princip har samma pris. Men prissättningen kan skilja något mellan CFD:n och den underliggande tillgången beroende på vilket instrument man handlar och hos vilken CFD-mäklare.

Hävstång

När du handlar med CFDs så använder du något som kallas för säkerhetskrav. Säkerhetskravet är en procentsats som anger hur stor del av positionens totala värde som reserveras av ditt kapital.

Låt oss anta att du vill köpa 1000 aktier i ett bolag där varje aktie kostar 100 kr st. Med vanlig aktiehandel så köper du då 1000 aktier för 100 kr st. vilket innebär att du behöver ha 100.000 kr på ditt konto. Om vi antar att säkerhetskravet i CFDn för bolaget är 10 % så innebär det att du använder 10.000 kr (100.000 * 10 %) av ditt kapital för att placera 100.000 kr.

Säkerhetskravet möjliggör alltså för dig att placera mer på marknaden än vad ditt konto är värt och på så vis skapa hävstång, kallas även hävstångseffekt.

FX Trading

Här spekuleras det i huruvida marknadshändelserna kommer att medföra att en valutan stiger eller faller i värde i relation till dess motpart inom ett par.

Valutahandeln är världens största handelsmarknad mycket större än handeln med aktier och värdepapper. Forexmarknaden involverar handel med s.k. valutapar, exempelvis EUR/USD, och följer en valutas relativa värde i förhållande till en annan.

Basvalutan, som i exemplet ovan är euron, står alltid till vänster i paret. Dess motvaluta, i detta fall dollarn, står till höger. Paret EUR/USD står alltså för kostnaden av att köpa en euro i dollar. Om EUR/USD stiger i värde innebär det att euron har stärkts gentemot dollarn. Om paret faller så sjunker euron i förhållande till dollarn.

Show Buttons
Hide Buttons