Negativ trend för Norska banker

Kreditvärderingsinstitutet Moodys har sänkt prognosen för banksektorn i Norge  från stabil till negativ.

Anledning sägs beror på låga oljepriser och fallande oljeinvesteringar. Det förväntas leda till en avmattning av ekonomin som kan sätta tryck på lönsamheten hos landets banker.

Dåliga lån förväntas stiga i en sådan miljö, vilket kommer leda till att bankerna tvingas öka sina reserveringar och därmed sänka avkastningen ytterligare, fastslår Moodys i sin analys.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons