Forex – EUR/USD upp under amerikanska sessionen

av ·

I september i år gick euron upp gentemot dollarn under sessionen i USA. Valutapar som Euro/Dollar kallas, enligt termer för valutahandel, för basvaluta och motvaluta. Det är ett av de grundläggande begreppen som man bör känna till och veta hur man jobbar med, innan man börjar med Forextrading och binära optioner på nätet. Forex är som bekant en förkortning av “Foreign Exchange” och är benämningen för denna typ av investeringar. Online Forex har blivit möjlig för allmänheten genom internets utveckling. När bredband och fiberanslutningar blev standard i hushållen blev det också möjligt att bedriva handel med binära optioner och valutahandel online, eftersom man kunde se kurserna i realtid – något som är en nödvändighet för att kunna handla med valuta.usd ökar i värde forexhandel

Hur påverkar världsekonomin valutahandeln?

En forextradare behöver inte bekymra sig om det ekonomiska världsläget särskilt mycket. Det går nämligen alltid att tjäna pengar på valutahandeln oavsett hur ekonomin än ser ut internationellt och nationellt, eftersom man byter valutor mot varandra. Den ena står alltid i högre eller lägre kurs gentemot den andra och då finns således alltid en vinst att göra, oavsett världsläget. Ett lands valuta hänger ihop med dess bruttonationalprodukt, som är en måttstock på landets tillverkning och ekonomiska utveckling. Numera finns det väldigt många olika valutor att välja mellan på forexmarknaden, så man har stora valmöjligheter. Vissa valutor är naturligtvis mer populära än andra. Den största och mest välkända är den amerikanska dollarn. Den representerar en av världens största ekonomier och dollarn började produceras 1913.

Dollarn fungerar som den tydligaste indikatorn på världens valutahandel i övrigt, och det är vanligt att det är den man jobbar med när man börjar handla på forexmarknaden. Ofta växlar man in den mot andra större världsvalutor såsom Euro, GBP eller Yen. Euron är en stor valuta och styrs av Europeiska centralbanken, som är belägen i den tyska staden Frankfurt. ECB har valt att fokusera på att hålla euron så stabil som möjligt och den brukar också röra sig långsammare än de övriga stora valutorna. Japanska Yen är en annan populär valuta som det handlas mycket med på Forex. Japan är världens tredje största ekonomi efter USA och Kina.

Kryptovalutor – ett nytt sätt att handla med pengar

Kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp och man kan nog säga att den här handeln fortfarande är i utvecklingsfasen. En kryptovaluta är en slags digital valuta som man kan betala med via internet. De största valutorna i kategorin är BitCoin och Ethereum. De har, precis som våra vanliga valutor, ett värde beroende på tillgång och efterfrågan. Skillnaden mellan vanlig valuta och den digitala är att det inte finns någon bank som håller i pengarna åt dig, utan valutan finns i ett globalt nätverk som delas av alla som är användare av den kryptovalutan. Kryptovalutor är således decentraliserade valutor. Det betyder att det inte finns någon centralbank som bestämmer hur mycket av valutan som ska finnas i omlopp.

En annan sak som gör kryptovalutan unik är att den inte är kopplad till något bankkonto, så det går att i princip handla helt anonymt på nätet. För att inneha BitCoins eller annan kryptovaluta behöver du ladda ner en digital plånbok att förvara dem i. Ska du handla med BTC på valutamarknaden behöver du ingen förvaring på det sättet, utan du behöver bara ha ett konto hos en valutamäklare som erbjuder handel med kryptovalutor. Det är något som ganska många valutamäklare online gör idag, i alla fall när det gäller de största valutorna såsom BitCoin och Ethereum. Valutahandel med olika kryptovalutor har blivit allt mer populärt, även den inte slagit igenom hos den stora massan än. Att valutan nu är en etablerad del av den globala världsekonomin är något som de flesta stora regeringar accepterat.

GoldMint, den nya tidens investering

guldbackad kryptovalutaEn spännande nyhet på valutamarknaden är GoldMint, som är en möjlighet för innehavare av kryptovalutor att kunna köpa ett slags digitalt guld, med samma stabilitet som vanligt fysiskt guld. För en kryptovaluta-användare är kanske steget långt till att kunna tänka sig att ha otympligt guld hemma i kassaskåpet, då är detta ett intressant alternativ. Planen med GoldMint är att i förlängningen skapa en egen kryptovaluta för den. Ägarna till GoldMint tror sig kunna göra ett rejält avtryck i den traditionella guldhandeln och att det nya digitala guldet ska bli en konkurrent att räkna med när det gäller handel med guld.

Även Sveriges Riksbank överväger att skapa en digital valuta, en så kallad e-krona. Den ersätter inte den fysiska kronan, utan kommer i så fall att fungera som ett komplement till vår vanliga valuta. Ett beslut om det här ska bli verklighet eller inte ska tas under 2018, har vice riksbankschef Cecilia Skingsley sagt i en intervju. Så om några år kanske vi även kan handla med en svensk digital valuta.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons