financial symbols coming from hand

Dålig bank

Italiens banker har problem med dåliga lån som de gett utan att låntagare har uppfyllt de krav som vanligtvis ställs. Nu vill landets premiärminister Matteo Renzi städa upp i den inhemska bankvärlden.

Regeringen planerar att inrätta en så kallad ”dålig bank”, denna bank skulle i så fall ta hand om problemlån i banksystemet. Dettas skulle göra det möjligt för bankerna att börja ge ut icke problemdrabbade lån. Det vill säga att låntagaren faktiskt uppfyller de krav som bankerna satt upp och som de själva sen kringgått. Man räknar med att Italien har problemlån till en summa av 360 miljarder euro.

Problemet med den ”dåliga banken ” är att det kan strida mot EUs regler om att banker inte får använda offentliga pengar för att rädda banker innan privata investerare har drabbats av nedskrivningar. Vi följer med spänning utvecklingen som kan komma att utvecklas till en större kris än vad vi ser i dagsläget.

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons