Brexit kan sänka markanden med 25%

Riskanalysfirman Axioma varnar för att Storbritanniens utträde ur EU kommer att leda till ras på den Europeiska aktiemarknaden. De menar att att marknaden inte är beredd och skulle kunna leda till ett ras på 25% på europeiska aktier. Aktiemarknaderna har varit relativt stabila inför omröstningen, som äger rum den 23 juni i år. Utvecklingen på den Brittiska börsen har hitintills varit positiv. Men detta gör även att den är som mest utsatt i händelse av en lämna-seger. Axiona menar att det långsiktiga effekterna inte går att förutspå och kan skapa en börsnedgång.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons