Binära Optioner Skatt

Måste man skatta för sin vinst?

Det är en högst relevant fråga och det korta svaret på den frågan är ja, det måste man. Men det är inte helt okomplicerat precis som det inte heller är helt enkelt att tyda Skatteverkets regler. Vinster från optionshandel beskattas med kapitalvinstskatt på 30%. Du ska enligt skatteverket redovisa dina vinster på deras blankett K4. Du kan däremot göra avdrag för dina förluster, vilket gör att du i slutändan inte betalar lika mycket. Du betalar skatt som för vanlig handel med värdepapper trots att du bara spekulerar i värdet på en underliggande tillgång och faktiskt inte handlar med värdepapper eller finansiella instrument.

taxes

Hur funkar det?

På Skatteverkets hemsida, hittar du blanketten K4 som du kan ladda ner. Där fyller du i dina vinster och förluster för investeringar i värdepapper. Skatten betalas  i form av en kapitalvinstskatt tillsammans med din deklaration. Som vi nämnt är den på 30% av vinsten av binära optioner och du kan göra fullt avdrag för eventuella förluster.

Kan jag göra avdrag?

När du handlar med binära optioner inte bara kommer att vinna utan även förlora då och då. Du kan alltså göra fullt avdrag för de förluster du har gjort under dina investeringar. Så i slutändan så blir din skatt inte fullt 30% och du kommer att kunna tjäna en förhoppningsvis vacker slant.

Varför skatta på vinsten för binära optioner men inte spelvinster?

Binära optioner handlar ju inte om att investera i värdepapper eller finansiella instrument, utan det handlar om att spekulera om ett viss utfall på en underliggande tillgång. Det kan tyckas att när det rör sig om spekulation vilket det gör, så borde det beskattas på samma sätt som vinster på vadslagning och betting t.ex. på vilket lag som vinner all-svenskan eller vem som vinner Melodifestivalen. Denna typ av spelvinster är inte skatteberättigande och det finns många som menar att det borde även vinster på Binära optioner vara. Det finns likheter mellan att spekulera i om värdet på en råvara eller aktie och att spekulera om vem som kommer att vinna Hockey- VM. Så varför beskatta det ena men inte det andra?

Skatteverket är inte helt tydliga, då det skriver på sin hemsida att du ska deklarera för dina vinster och förluster när du har investerat pengar i aktier, optioner och andra värdepapper vilket innebär att dina binära optioner. Vår gissning är att skatteverket inte riktigt vet vad binära optioner är för något och tror att det handlar om köp av värdepapper. Troligtvis kommer optionshandel att bli skattebefriat framöver. Idag är binära optioner fortfarande något relativt nytt och Skatteverket verkar inte veta hur det ska hantera detta och därför klumpar ihop det med vanliga optioner och värdepapper.

Vad händer om jag inte redovisar min vinst?

Mäklarna skickar inte in kontrolluppgifter till skattemyndigheten och skattemyndigheten har inga samarbeten med utländska mäklare eller plattformar.  Det är upp till varje investerare att ta upp detta på sin deklaration. Så hållkoll på dina investeringar så att du kan betala rätt skatt. Om du inte betalar skatten, så kan du åka på restskatt och böter om Skatteverket kommer på dig med att inte ha betalt din skatt enligt gällande lagar och regler.

Show Buttons
Hide Buttons