Aktiemarknaden verkar inte skrämmas av BREXIT

Börserna bottnade i februari och har sedan dess under relativ hög volatilitet stigit successivt och maj var inget undantag. Det har varit relativt lugnt på stora nyheter under maj så största delen av fokuset har legat på den politiska situationen i USA samt när och hur mycket FED kommer höja den räntan. Det spekuleras i räntan skulle höjas redan till sommaren men senaset veckans försämrade återhämtning i arbetslösheten i USA har gjort FED eventuellt kommer avvakta med att höja räntan till efter sommaren.

Osäkerheterna har medfört att vi har fått se en svagare USD valuta och en starkare krona. I slutet mot månaden tilltog oron lite då nya mätningar visar på att vi eventuellt kommer få se en BREXIT, skulle detta ske kommer förmodligen se en kraftig försvagning av utvecklingen av pundet och stora rörelsen på dom globala aktie och valutamarknaderna. Den 25 juni vet vi svaret ! Trots den tilltagande globala oron och ökad politisk osäkerhet har vi under maj månad sett stigande börser. SP 500 var upp 1,5% medan Eurostoxx 50 steg 1,2 %. I norden var börserna upp betydligt mer och det slutade med att Danmark var upp 4,6% Finland 2,8% och i Sverige steg börsen 2,5%.

Osäkerheten i USA har gjort att vi under maj månad fått se en svagare dollar utveckling och en starke krona och de fortsatta osäkra situationen gällande BREXIT kommer förmodligen innebära att vi kommer se kraftiga slag i aktiemarknaden och inom valutahandeln vilket är en perfekt marknad för den som handlar optioner på nätet eller binära optiker.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Show Buttons
Hide Buttons